понеділок, 28 серпня 2017 р.

Запрошуємо педагогічних працівників
закладів освіти міста до участі у роботі
Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції
«Ідеї Василя Сухомлинського про психологічне забезпечення навчально-виховного процесу та сучасна освіта»
18–28 вересня 2017 року
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Наукова спадщина Василя Сухомлинського та сучасна практична психологія, корекційна педагогіка та корекційна андрагогіка.
2.  Творчий потенціал особистості як психологічна проблема. Здібності людини та їх розвиток.
3.   Проблеми удосконалення психологічного супроводу навчання учнів і студентів.
4.  Використання ідей Василя Сухомлинського у процесі психологічного забезпечення реформування системи дошкільної, загальної середньої, корекційної, професійно-технічної та вищої освіти.
Адреса проведення конференції: комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», вул. Велика Перспективна, 39/63, м. Кропивницький, 25006. 
Робоча мова конференціїукраїнська.
Для участі у конференції необхідно до 16 вересня 2017 року надіслати в електронному варіанті окремими файлами на адресу koippo5@ukr.net :
1.    Заявку  учасника за поданим зразком (дод. 1). 
2.    Текст доповіді, оформлений відповідно до вимог (дод. 2).
Участь у конференції безкоштовна.
Порядок роботи конференції:
- матеріали, оформлені відповідно до поданих нижче вимог та надіслані оргкомітету конференції до 16 вересня 2017 року, будуть розміщені на сайті кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти КЗ «КОІППО ім. В.Сухомлинського» для ознайомлення і обговорення;
- учасники, що подадуть свої матеріали та 18 – 28 вересня 2017 року візьмуть участь в обговоренні розміщених матеріалів (залишать коментарі, зауваження, пропозиції), отримають сертифікати;
- тексти доповідей учасників увійдуть також до збірника матеріалів конференції, видання якого планується в паперовому вигляді (вартість публікації – 30 грн. за сторінку).
Контактні телефони:
          - Жосан Олександр Едуардович, завідувач кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти  КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», кандидат педагогічних наук – тел. (0-522) 22 25 65,   0-67 520 66 30; 0-95 459 87 39;
          - Молчанова Оксана Миколаївна, старший викладач кафедри, кандидат психологічних наук – тел. (0-522) 22 25 65, 0-50 204 39 14;  0-97 043 11 10.

Додаток 1
ЗАЯВКА
на участь у роботі Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції
«Ідеї Василя Сухомлинського про психологічне забезпечення навчально-виховного
процесу та сучасна освіта» 18–28 вересня 2017 року
Прізвище,  ім’я та по батькові

Науковий ступінь, учене звання

Посада

Місце роботи (повна назва)

Адреса для пересилки збірника матеріалів (із зазначенням індексу Укрпошти або № відділення Нової пошти тощо).

Контактні телефони

Е-mail

Тема доповіді

Замовлення збірника матеріалів конференції  
Підкреслити: Потрібно. Не потрібно. У разі потреби просимо разом із заявкою надіслати скановану копію квитанції переказу коштів на картку № 5168 7423 5323 9472 (Павлюх В.В.).
У переказі слід зазначити прізвище та ініціали учасника конференції. Вартість публікації –         30 грн за сторінку.
Даю згоду на друк матеріалів, які надіслано на електронну
адресу koippo5@ukr.net, та використання персональних даних
Додаток 2
Вимоги до оформлення текстів доповідей на інтернет-конференції
Обсяг – 5-12 сторінок. Шрифт: гарнітура – Times New Roman; розмір – 14 пт; міжрядковий інтервал – 1,5 пт. Поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см.
Текст доповіді оформлюється з дотриманням такої наступності розташування записів:
1. Індекс УДК (перший рядок, розташування ліворуч, звичайний шрифт).
2. Прізвище та ініціали (у називному відмінку, праворуч, звичайний шрифт).
3. Назва статті (по центру, великими літерами, напівжирний шрифт).
4. Анотація та ключові слова українською та англійською мовами (з абзацу, текст 5-6 рядків, виділити курсивом; ключових слів має бути від 5 до 10).
5. Зміст доповіді:
- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими  та/або практичними завданнями;
- короткий аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується доповідь; формулювання мети дослідження;
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів;
- висновки. 
Бібліографічні посилання в тексті слід оформлювати відповідно до ДСТУ 8302:2015.
6. Список використаних джерел (оформити відповідно до вимог державного стандарту ДСТУ 7.1:2006).

 


Зразок оформлення посилань на використані джерела в тексті: [2, с. 133–136], [2; 3], [4].
23.05.2017                                                                                                                             Оргкомітет

Немає коментарів:

Дописати коментар