Дошкілля


Завдання дошкільної освіти
 Завдання:
•відповідно до Концепції «Нова українська школа» спрямувати діяльність методичних служб (району (міста), закладу) на формування інноваційного, інтерактивного освітнього середовища в регіоні та підготовку педагогів до опанування та реалізації в навчально-виховній діяльності компетентнісного підходу, ціннісних засад, педагогіки партнерства, принципу дитиноцентризму
•з метою підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників регіону постійно вивчати їх освітні потреби, диверсифікувати тематику і зміст методичних заходів на основі диференційованого підходу, упроваджувати активні та інтерактивні форми роботи, підвищувати їх ефективність і якість; створювати розвивальне освітнє середовище;
•забезпечити підтримку педагогів у формуванні їх готовності до реалізації освітньої реформи, набуття ними відповідних компетентностей; стимулювати педагогів до самоосвітньої діяльності в міжатестаційний період з опорою на їх активність, досвід і знання.
 Провідна науково-методична тема 2017 року
«Формування інноваційного освітнього середовища на основі педагогіки партнерства в умовах реалізації компетентнісного підходу та принципу дитиноцентризма»
 • зміна освітньої парадигми на компетентнісну, персоналізовану
 • необхідність підвищення якості освіти в умовах оновлення її змісту і форм 
 • зміна освітньої парадигми на компетентнісну, персоналізовану 
 • необхідність підвищення якості освіти в умовах оновлення її змісту і форм
 • уміння читати і розуміти прочитане;
 • уміння висловлювати думку усно і письмово;
 • критичне мислення;
 • здатність логічно обґрунтовувати позицію;
 • ініціативність;
 • творчість;
Ключові (найвагоміші та найбільш інтегровані) компетентності
 •   сприяють досягненню успіхів у житті;
 •   сприяють підвищенню якості суспільних інститутів;
 •   відповідають багатоманітним сферам життя.
 •   уміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення;
 •   уміння конструктивно керувати емоціями, застосовувати емоційний інтелект;
 •   здатність до співпраці в команді.
Спрямованість уваги педагога на головні лінії розвитку
 • фізичного, психічного, та морально-духовного здоровʼя,
 • особистісних цінностей як своєрідного внутрішнього стрижня, ціннісної етичної орієнтації з формування навичок практичного життя,
 • емоційної сприйнятливості та сприяння розвитку індивідуальності дитини.
Набуття різних видів компетенцій дошкільника у різних видах діяльності:
 • ігровій
 • руховій
 • природничій
 • предметній
 • образотворчій, музичній, театральній, літературній
 • сенсорно-пізнавальній і математичній
 • мовленнєвій
 • соціокультурній
 • інших

Пріоритети роботи дошкільної освіти 2017-2018 н.р.

       13 червня 2017 року Тетяна Носачова, співробітник відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту дошкільної та початкової освіти Нової української школи Державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти», презентувала основні завдання та нормативно-правові засади організації освітньої діяльності дошкілля.

  Презентація виступу nosachova-tp_prioriteti-osv_roboti_2017-2018nr

Науково-методичне забезпечення дошкільної освіти


У 2017-2018 н.р. дошкільні навчальні заклади працюють за такими комплексними та парціальними програмами:
Комплексні програми

Українське дошкілля (видання 2017 р.)

Парціальні програми 

Радість творчості

Настільний теніс. Програма і методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в настільний теніс / Авраменко О.М., Дроздюк В.І., Коваленко Г.М., Якименко Н.І.


Програма і методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри у футбол «Шкіряний м`яч» /Дяконова Н.С., Дроздюк В.І., Коваленко Г.М., Якименко Н.І.


Парціальна програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років "Вчимося жити разом"/ Піроженко Т.О., Хартман О.Ю.

Програма розвитку гагаузького мовлення дітей старшого дошкільного віку «Скарбниця гагаузької мови, мови моїх батьків»/Т.Г. Бучацька, Р.М. Кочмар


Дитяча хореографія. Навчально-методичний посібник/А.С. Шевчук 

Мудрі шахи. Програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку/Семизорова В.В., Духновська О.І., Пащенко Л.Ю. 

Навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах національних спільнот. Програма та навчально-методичний посібник/Богуш А.М.

Світ дитинства. Комплексна освітня програма для дошкільних навчальних закладів/Богуш А.М., упорядники Байєр О.М., Батліна Л.В. та інші


Україна - моя Батьківщина. Парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку/Каплуновська О.М., Кичата І.І., Палець Ю.М., за науковою редакцією Рейпольської О.Д.

Цікаві шашки. Програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку/Семизорова В.В., Романюк О.В., Дульська Г.П.

Програма підтримки розвитку дитини дошкільного віку  "Стежина". Комплексна альтернативна освітня програма для дошкільних навчальних закладів, що працюють за Вальдорфською педагогікою/Гончаренко А.М., Дятленко Н.М. 

Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років/Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л.,Богданець-Білоскаленко Н.І та інші, наук. кер. проекту Огнев'юк В.О.

Парціальна програма з фізичного виховання дітей старшого дошкільного виховання дітей старшого дошкільного віку "Юний легкоатлет"/Масляк І.П., Кулик Н.А.

Дитина в дошкільні роки. Комплексна освітня програма/Богуш А.М., Грицишина Т.І., Дем'яненко О.Є. та інші, наук. кер. Крутий К.Л.

Програма розвитку дитини від 2 до 6 років та методичні рекомендації "Безмежний світ гри з LEGO"/Близнюк В.Ю., Борук О.П., Гонгало В.Л. та інші, кер. проекту Рома О.Ю.

Немає коментарів:

Дописати коментар